Camping Vossenberg

Fietsroute - Beken

EPER BEKEN ROUTE (ca. 21 km)

R.A. = rechtsaf
L.A. = linksaf
R.D. = rechtdoor
P = paddestoel ANWB

De Eper beken route brengt U langs diverse beken welke rondom Epe ontstaan zijn. Ook doorkruisen we het centrum van Epe waar we de beek niet ziet maar deze wel ondergronds door buizen loopt waar u het nooit had verwacht.

 • De camping verlaten we linksom, CENTRUMWEG en gaan aan het einde LA de BOERWEG op en volgen deze tot aan de beek, de Tongerensebeek.
 • Pal achter het beekje slaan we LA de onverharde weg in.

Bij de beek aan de rechterkant van de weg vindt U een bord met tekst en uitleg over de beek.

 • We vervolgen de onverharde weg en nemen de eerste weg LA, WOESTERBERGWEG.
 • Snel daarna weer de eerste weg LA de ACHTERSTEMOLENWEGHier kruisen we weer de Tongerensebeek.
 • We rijden de ACHTERSTEMOLENWEG uit tot aan het einde en gaan RA de MOLENWEG op. Ook hier kruisen we weer de Tongerensebeek.
 • Vervolgens slaan we de tweede weg LA, KORTE BLEKERSWEG.
 • We rijden nu door het buurtschap Wissel en slaan LA BLEKERSWEG in. Ook hier kruisen we weer de Tongerensebeek.
 • Aan het einde slaan we RA fietspad op, PAALBEEKWEG.

Links van het fietspad zien we een kleine niet met naam genoemde beek.

 • Bijna aan het einde gaan we RA de BURGWEG in.

Rechts van U ziet U een aarden wal waarachter de beek weer loopt die nu Klaarbeek heet. Daar waar de weg scherp naar rechts buigt kunt U de beek weer zien. Vroeger was dit een molenplaats waar de Wisselse Korenmolen stond.

 • Aan het einde van de BURGWEG op T-kruising gaan we LA de WISSELSEWEG in.
 • Deze gaat gelijk over in KERKWEG en de weg rechtdoor vervolgen

We rijden nu op een wat hoger gelegen gebied: de Wisselse enk.

 • We nemen vervolgens de eerste weg LA PAPENSTRAAT.

Aan de rechterkant zien we een beekje: de Verlorenbeek. Dit beekje ontwatert het Wisselseveen. Leuk om te weten is dat dit beekje geen molenrad aandreef en het water dus ongebruikt verloren ging.

 • De PAPENSTRAAT komt uit op de drukke voorrangsweg naar Apeldoorn.
 • Deze drukke verkeersweg steken we over, PAS OP MET OVERSTEKEN, de BRAKERWEG
 • Direct na de kruising passeren we eerst de Verlorenbeek en vervolgens de Klaarbeek.

De Klaarbeek ligt hier op het hoogste niveau en heeft zodoende genoeg verval voor de volgende molenplaats.

 • We rijden de BRAKERWEG uit en gaan de eerste weg RA de KOPERMOLENWEG waar U de watermolen “De Koperen-molen” kunt vinden. Deze is helaas niet te bezichtigen.
 • We keren terug naar de BRAKERWEG en gaan RA en gelijk weer RA GELRIAWEG.
 • Deze rijden we uit tot voorbij de VMI fabriek en gaan rechts om met de bocht mee waar we de Zuuker molen zien.
 • We keren terug en nemen gelijk in de bocht het zandpad naar rechts en fietsen tussen twee rood/witte paaltjes door en komen op een smal paadje.
 • Dit brengt ons met wat bochten op een asfaltweg, WERLERWEG, en gaan LA door het tunneltje onder de N309 door.
 • We zijn nu op de ZUUKERENKWEG en volgen deze weg tot aan de T- kruising met de EUROPALAAN.
 • We gaan hier rechts de EUROPALAAN op.
 • EUROPALAAN vervolgen en gaan net voor flat RA ZUUKERWEG.

In de bocht van de ZUUKERWEG zien we aan de rechterkant de Dorpschebeek van Epe weer terug.

 • We slaan LA, de HAVERKAMPSWEG in, en meteen naar rechts, een schelpenpaadje in, door een smal laantje met zware eiken.
 • Dit schelpenpaaltje gaat over in fietspad en deze steeds tussen groene paaltjes door vervolgen en de kruisende wegen negeren.

We rijden hier nog steeds langs de Dorpschebeek, alleen stroomt die hier, rechts van het laantje, door een grote rioolbuis.

 • Aan het einde fietspad rechtdoor langs c1000 en op HOOFDSTAAT RA richting de grote kerk.
 • Doorrijden tot voorbij de kerk en dan LA om de kerk BEEKSTRAAT in.
 • We vervolgen de BEEKSTRAAT welke spoedig overgaat in de TONGERENSEWEG.
 • TONGERENSEWEG vervolgen en dan RA de LEEUWERIKWEG in.

We passeren weer de Dorpschebeek.

 • De LEEUWERIKWEG wordt voet/fietspad. De nieuwbouwwijk laten we links van ons tot aan een flauwe bocht naar links waar we op de SCHIETBAANWEG uitkomen.
 • We vervolgen deze weg tot de T-kruising waar we LA gaan de KOLTHOVENWEG in die weer uitkomt op de TONGERENSEWEG.
 • Hier nemen we RA het fietspad. Hier komen we ook weer de beek tegen.
 • Na ca. 75 meter, net voor de ingang van het hoveniersbedrijf van Triest steken we links over (opletten) kruisen de TONGERENSEWEG NOORD en steken de provinciale weg over (N309).
 • en slaan over N309 gelijk RA de TONGERENSEWEG ZUID in.

Na huisnummer 123 kruisen we weer de Dorpschebeek die hier nog maar een smalle greppel is en van links komt.

 • We rijden nu aan de zuidkant van de provinciale weg tot aan de eerste weg links en gaan deze in, de RAUWENHOFFWEG.

Na ca. 100 meter daalt het weggetje wat en voor ons ligt een laag vlak gebied: het Tongerense veen. Na 300 meter begint een mooi berkenlaantje. Hier komen we de Dorpschebeek weer tegen waar hij ontstaat ergens rechts van de Rauwenhofweg.

 • We nemen de eerste weg RA, de OOSTRAVENWEG.
 • Net voor de de voorrangsweg gaan we LA de TONGERENSEWEG ZUID in.
 • Na ca. 300 meter waar een zandweg haaks naar links gaat nemen we een bospad schuin links vooruit tussen de paaltjes door landgoed Tongeren op.
 • Het pad slingert aardig door het bos. Bij een bankje, ca. 600 meter nadat we het bos ingingen het pad langs het bankje vervolgen.
 • Bij het tweede bankje en het bordje “paadje van Gait” een smal paadje links in aangeduid via een “groen” wandelpad paaltje. Dit, bijna onzichtbare, klinkerweggetje brengt ons langs een houtwalletje weer op de, hier onverharde, RAUWENHOFWEG terug.
 • We slaan RA en rijden onder mooie eiken en beuken, op T-kruising rechts aanhouden, door tot de verharde weg, de LE CHEVALIERLAAN.
 • Hier gaan we LA en rijden door het buurtschap Tongeren. We volgen de geasfalteerde weg tot aan het schooltje en gaan met de weg mee links om alwaar deze weg de MOLENWEG heet.
 • Deze rijden we uit tot schuin rechts de VELDKAMPWEG.
 • Deze rijden we uit steken de BOERWEG over en zijn weer terug op de camping.

Wij hopen dat U van deze fietstocht heeft genoten en als U onverhoopt onvolkomenheden in de route bent tegengekomen deze aan ons wilt door- geven zodat wij de fietstocht optimaal kunnen houden.

Camping Vossenberg.