Camping Vossenberg

Fietsroute - Cannenburgh

CANNENBURGH ROUTE CA 32 KM

RD = rechtdoor
LA = linksaf
RA = rechtsaf
PD = paddenstoel

 

 • We verlaten de camping LA en gaan aan het eind van de onverharde weg LA de Boerweg op.
 • Na ca. 200 meter kruisen we al de eerste beek, de Tongerense beek.

De Tongerense beek bestaat uit “oud” grondwater voor planten die dit vereisen en zich kunnen ontwikkelen zoals teervederkruid en duizendknoop fonteinkruid.

 • We vervolgen onze weg en rijden langs de Berghoeve RD. Dit wordt een onverharde weg.

Deze zandweg buigt na ca. 250 meter naar links en ziet U de “Verloren Beek” lopen alwaar een informatie bord U informeert over deze beek.

 • U blijft de “Verloren Beek” volgen, U fietst nu door het natuurgebied “Wisselse Veen”, tot U uitkomt bij de Woesterbergweg, een zandweg met erlangs een fietspad. Hier gaan we RA het fietspad op.
 • We komen nu uit bij de Langeweg. Hier gaan we RA. Na ca. 100 meter LA Pollenseweg in. Is bij fietsknooppunt 65.
 • U passeert de Steenderbultweg en daalt nu af naar het dal van de “Smallertse Beek” en komen uit op de Oranjeweg en gaan RA.
 • Na ca. 500 meter steken we VOORZICHTIG de Oranjeweg over om LA de Pollenveenseweg (zandweg) in te gaan.

In de bocht naar links van de Pollenveenseweg ziet U rechts het Pollens Veen, een brongebied van de “Smallertse Beek”.

 • We vervolgen de Pollenveenseweg, wordt verharde weg en steken VOORZICHTIG de drukke Veldweg over.
 • Bij de T-splitsing gaat U RA de Koeweg in.
 • Na een klein stukje fietst U schuin LA het zandpad op. Dit is de Schaverenseweg.
 • Deze weg volgt U tot de verharde Hanendorperweg.
 • Hier gaat U LA en vervolgens met de bocht mee naar rechts. Hier gaat de weg over in de Achterenkweg.
 • Vervolgens RA de Bloemendaalseweg (wordt zandpad) op.
 • Net voor we de Vaassensebinnenweg kruisen bevindt zich een vistrap.

Door middel van deze vistrap, ook wel cascade genoemd, kunnen trekkende vissen in de bovenloop van de “Smallertse Beek” komen.

 • We vervolgen de Bloemendaalseweg en gaan LA de Hertenkampseweg op.

U fietst hier langs kwelgebiedjes van de “Smallertse Beek”. In deze kwelgebiedjes komt grondwater uit de Veluwe aan de oppervlakte en stroomt het licht kronkelend naar de hoofdstroom van de “Smallertse Beek”.

 • We kruisen de “Nijmolense Beek” en gaan RA de Canneburgherweg in.
 • Deze rijden we helemaal uit tot aan de Gortelseweg en gaan LA.
 • Bij PD 20173 LA Emmalaan in.

Links van U bevindt zich de “Hartensemolen Beek”. In dit gebied bevinden zich vele sprengen en kwellen die zeer ijzerhoudend zijn door de ijzerhoudende grondlagen. Het rode van de beken komt doordat het ijzer in het water door zuurstof oxideert. Dit verschijnsel heet ‘rodolm’.
Einde Emmalaan, bij PD 21088/001, RA Koninginneweg in. Op het hoekje van deze afslag ligt de molenplaats van de voormalige molen “’t Kraaiennest”.

 • Vervolgens bij PD 20200/001 LA Julianalaan alwaar U na ca. 400 meter het kasteel “De Cannenburch” ziet.
 • Direct na het kasteel slaan we LA het Kersendijkje op.

Als U over het tweede houten bruggetje fietst ziet U aan Uw rechterhand de Canneburcher molen.

 • We gaan RD de Laarseweg op richting Epe.
 • Vervolgens 1e weg RA Heggerweg.
 • Bij volgende Y-splitsing links aanhouden. Is Hofsemolenweg.

Aan Uw linkerhand ziet U een waterval. Dit is de plek waar de Hofse Molens stonden, die eigendom waren van de Cannenburch. Helaas zijn deze in 1982 afgebroken.

 • Bij de T-splitsing gaan we RA de Ankerweg in. Einde weg de drukke grote doorgaande weg ZEER VOORZICHTIG oversteken.

(Als U goed opgelet heeft zult U opgemerkt hebben dat U twee maal de “Nijmolense Beek” bent gepasseerd.)

 • We rijden nu op de Logtenbergweg. Dit is een grotendeels onverharde weg. U komt uit op een fietspad waar we RA gaan.

Dit fietspad was vroeger het tracé van de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle.

 • Bij het stopbord gaat U LA de Pastoorsweg in. (Staat niet aangegeven) Steken weer VOORZICHTIG de grote weg over. (Laan van Fasna) Direct aan Uw rechterhand ziet U water.

Dit is de wijert in de “Hartsenmolen Beek”. Dit is een vijver om water te sparen voor de nacht. Aan de andere kant van de weg ziet U dat de beek hoger ligt dan het landschap. De beek wordt daar opgeleid om bij de Amsterdamse kopermolen een verval voor het waterrad te creëren.

 • We vervolgen de weg en gaan de eerste weg LA de Deventerstraat in. (staat niet aangegeven)
 • U volgt deze weg en fietst over watergang de “Grift” om bij PD 24677/001 LA te slaan.
 • We steken de grote weg over. Voorzichtig is drukke weg.

“Grift” betekent gegraven. De watergang is gegraven om het water van de beken in noordelijke richting af te voeren. Het fietspad waarop U zich nu bevindt loopt evenwijdig aan en tussen het Apeldoorns Kanaal en de “Grift”.

 • Fietspad volgen tot bord “doodlopende weg” en slaan LA.

U kunt ook nog een klein stukje RD rijden om eerst de Vaassense sluis te bekijken.

 • We vervolgen het fietspad en daar waar deze weer langs het Apeldoorns Kanaal loopt, ziet U de Vaassense overlaat waar water vanuit de “Grift” het Apeldoorns Kanaal ingeleid kan worden.
 • We gaan LA de Runnenbergweg in. (eigen weg) Over de brug RA en direct weer LA.
 • U passeert het bord van recreatiegebied Kievitsveld.
 • Na het bord Kievitsveld RA Viskweekweg en langs De Veluwse Bron, een heerlijk wellness centre.
 • Einde weg LA Schobbertsweg. Op T-kruising rechts aanhouden. Is nog steeds Schobbertsweg.
 • Vervolgens 1e weg RA Spoorstraat in.
 • Steken Brinkerweg over en neem fietspad RD om op eerstvolgende kruising RA te gaan. (Westendorperweg)
 • Op kruising Gelriaweg oversteken en vervolgens RD Bekenwalweg nemen.
 • We gaan nu en klein uitstapje maken. De Bekenwalweg blijven volgen.

Aan het einde van de Bekenwalweg vindt U het waterinnamepunt Zuuk. Even voor dit punt komen de “Verloren Beek” en de “Klaarbeek” bij elkaar.

 • We fietsen de Bekenwalweg weer terug en nemen vervolgens RA Gelriaweg die U eerder bent overgestoken.

Direct aan Uw linkerhand ziet U de Zuukermolens.

 • Einde Gelriaweg LA Ledderweg welke overgaat in Brakerweg.
 • Hier zijn een aantal mogelijkheden. Gaat U rechts de Ledderweg in.

Kunt U een uitstapje maken naar museumboerderij “Hagedoorns Plaatse”, waar te zien is hoe een gezin rond 1900 leefde op een Saksische boerderij uit 1715, of U gaat op de Brakerweg LA de Kopermolenweg in waar U na ca. 100 meter aan de rechterkant de “Kopermolen” staat en iets verder vindt U de “Ezelsboerderij”.
De geschiedenis over de “Kopermolen” vertelt dat hier vroeger veel koper tot platen werden geslagen voor het maken van hele en halve cents en duiten.

 • Wat U ook doet we vervolgen de Brakerweg en steken zeer VOORZICHTIG de provinciale weg over.
 • Vervolgens schuin rechts de Papenstraat in.
 • Bij de T-splitsing LA en direct daarna RA de Papenstraat vervolgen.

Aan de linkerkant ziet U “De Verloren Beek”stromen.

 • Bij pluimveehouder Lagerweij, bordje links van de weg, gaan we RA de Papenstraat in.

Overigens kunt U bij deze pluimveehouder heerlijke dagverse eieren kopen voor een prijs die lager is dan in de supermarkt. Rechts van U bevindt zich “De Wisselse Enk”. Op deze hogere rug tussen het dal van de “Verloren Beek”en de “Eper Beken” werd kleinschalig landbouw bedreven.

 • Einde Papenstraat op T-splitsing LA Wisselseweg op.
 • Wisselseweg gaat over in Molenweg.
 • Achterstemolenweg RA.
 • Op Centrumweg RA en terug naar de camping.

Namens camping/partycentrum Vossenberg hopen wij dat U genoten heeft van deze fietstocht. De informatie over de beken is deels ontleend uit een boekje van het “Waterschap Veluwe”. Deze is/was gratis te bestellen via internetsite www.veluwe.nl en heet “fietsroute Vaassen-Epe”.


Camping Vossenberg.